logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)98-زبان عمومی و تخصصی
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات ازمونکنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)98 در درس زبان عمومی و تخصصی می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است