logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)98 در درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است