logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)98 در درس دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است