logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-سازمان های بین المللی
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)98 در درس سازمان های بین المللی می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است