logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-متون حقوق به زبان انگلیسی
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات کنکور سراسری ارشد فناوری اطلاعات(IT)98 در درس متون حقوق به زبان انگلیسی می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است