logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر98-دروس تخصصی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری،رایانش امن
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر98-دروس تخصصی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری،رایانش امن می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است