logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر98-دروس تخصصی هوش مصنوعی
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر98-دروس تخصصی هوش مصنوعی می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است