logo testamooz
آمادگی برای دانش فنی
این آزمون مربوط به پودمان یک می باشد.
  • نام آزمون:دانش فنی
  • نام کتاب :متفرقه
  • تعداد سوال:1
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:15 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1399/6/2
  • پایان آزمون:1399/6/2