logo testamooz
آمادگی برای مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
  • نام کتاب :مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
  • تعداد سوال:49
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:10 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1399/9/10
  • پایان آزمون:1400/1/10