logo testamooz
آمادگی برای آزمون ادبیات فارسی سوم راهنمایی
این آزمون بصورت جامع و از کل کتاب ادبیات فارسی سوم راهنمایی ایجاد گردیده است
  • نام آزمون:آزمون ادبیات فارسی سوم راهنمایی
  • نام کتاب :فارسی سوم راهنمایی
  • تعداد سوال:30
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:45 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1393/9/1
  • پایان آزمون:1394/1/1