logo testamooz
آمادگی برای زیست 12
  • نام آزمون:زیست 12
  • نام کتاب :زیست شناسی پیش دانشگاهی
  • تعداد سوال:1
  • نمایش سوال در هر صفحه:10
  • زمان:45 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1399/10/13
  • پایان آزمون:1399/10/13