logo testamooz
آمادگی برای آزمون زبان هفتم از كل كتاب
این آزمون از کتاب زبان انگلیسی هفتم و از کل کتاب ایجاد گردیده است
  • نام آزمون:آزمون زبان هفتم از كل كتاب
  • نام کتاب :انگلیسی هفتم
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:10 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1393/10/25
  • پایان آزمون: بدون محدودیت