logo testamooz
آمادگی برای زبام
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:زبام
  • نام کتاب :ضمن خدمت آشنایی با بیمه و قوانین آن
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:5 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1399/10/22
  • پایان آزمون:1400/2/21