logo testamooz
آمادگی برای آزمون علوم تجربی-هشتم از درس 1و2و3
این آزمون براساس کتاب علوم تجربی پایه هشتم (دوم متوسطه جدید) و از فصل های/ فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد / فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی/ فصل سوم از درون اتم چه خبر/ ایجاد گردیده است
  • نام آزمون:آزمون علوم تجربی-هشتم از درس 1و2و3
  • نام کتاب :علوم تجربی هشتم
  • تعداد سوال:15
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:20 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1393/11/1
  • پایان آزمون: بدون محدودیت