logo testamooz
آمادگی برای زبان
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:زبان
  • نام کتاب :ریاضی چهارم دبستان
  • تعداد سوال:4
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:2 دقیقه:30 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1399/11/5
  • پایان آزمون:1400/3/3