logo testamooz
آمادگی برای آزمون روانشناسی رشد 1
این آزمون برای دانشجویان رشته علوم تربیتی و از کتاب روانشناسی رشد 1 ایجاد گردیده است,برای سنجش آمادگی خود در این آزمون شرکت نمایید
  • نام آزمون:آزمون روانشناسی رشد 1
  • نام کتاب :روانشناسی رشد 1
  • تعداد سوال:20
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:40 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1393/11/6
  • پایان آزمون: بدون محدودیت