logo testamooz
آمادگی برای انسان محیط زیست
آزمون انسان محیط زیست یازدهم فتوگرافیک
  • نام آزمون:انسان محیط زیست
  • نام کتاب :متفرقه
  • تعداد سوال:20
  • نمایش سوال در هر صفحه:5
  • زمان:20 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1400/3/19
  • پایان آزمون:1400/3/19