logo testamooz
آمادگی برای ازموم فارسی یازدهم درس 1-2-3
موفق و موید باشید
  • نام آزمون:ازموم فارسی یازدهم درس 1-2-3
  • نام کتاب :زبان فارسی2
  • تعداد سوال:9
  • نمایش سوال در هر صفحه:1
  • زمان:20 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1400/8/15
  • پایان آزمون:1400/8/16