logo testamooz
آمادگی برای آزمون کاربر میکس صدا و تصویر
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:آزمون کاربر میکس صدا و تصویر
  • نام کتاب :میکس رایانه ای:کوثر
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:5 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1394/2/14
  • پایان آزمون:1394/6/10