logo testamooz
آمادگی برای آزمون رایانه کار مقدماتی-ICDL 1
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است-این ازمون دارای سطح سخت می باشد
  • نام آزمون:آزمون رایانه کار مقدماتی-ICDL 1
  • نام کتاب :رایانه کار مقدماتی
  • تعداد سوال:20
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:20 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1394/2/18
  • پایان آزمون: بدون محدودیت