logo testamooz
آمادگی برای علم و دانش
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:علم و دانش
  • نام کتاب :علوم تجربی هشتم
  • تعداد سوال:1
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:0 دقیقه:30 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1394/3/13
  • پایان آزمون:1394/7/9