logo testamooz
آمادگی برای آزمون تفسیر سوره حجرات
برای سنجش اطلاعات خود در مورد سوره حجرات در این آزمون شرکت نمایدد
  • نام آزمون:آزمون تفسیر سوره حجرات
  • نام کتاب :تفسیر سوره حجرات
  • تعداد سوال:20
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:20 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1394/3/16
  • پایان آزمون: بدون محدودیت