logo testamooz
آمادگی برای آزمون ادبیات - استخدامی آموزش و پرورش
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات عمومی ادبیات در استخدامی آموزش و پرورش در سال 84 می باشد
  • نام آزمون:آزمون ادبیات - استخدامی آموزش و پرورش
  • نام کتاب :ادبیات استخدامی
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:10 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی:دارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1394/6/22
  • پایان آزمون: بدون محدودیت