logo testamooz
آمادگی برای آزمون متعادل ساز چهره زنانه-فنی و حرفه ای
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:آزمون متعادل ساز چهره زنانه-فنی و حرفه ای
  • نام کتاب :متعادل ساز چهره زنانه
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:5 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1394/9/15
  • پایان آزمون: بدون محدودیت