logo testamooz
آمادگی برای آزمون جامع کتابهای چهارم ابتدایی
این آزمون از مجموعه ی سوالات کتابهای چهارم ابتدایی و بصورت تصادفی ایجاد شده است
  • نام آزمون:آزمون جامع کتابهای چهارم ابتدایی
  • نام کتاب :جامع کتابهای چهارم
  • تعداد سوال:15
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:40 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1394/10/6
  • پایان آزمون:1395/2/6