logo testamooz
آمادگی برای زیست دم
زیست دهم
  • نام آزمون:زیست دم
  • نام کتاب :علوم تجربی نهم
  • تعداد سوال:1
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:20 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی:دارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1395/5/17
  • پایان آزمون:1395/5/18