logo testamooz
آمادگی برای علم و دانش
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است
  • نام آزمون:علم و دانش
  • نام کتاب :قانون كار
  • تعداد سوال:10
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:5 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1396/3/11
  • پایان آزمون:1396/7/7