logo testamooz
آمادگی برای نام آزمون:ضمن خدمت فرهنگیان-واژه های آسمانی-شماره2
این آزمون با استفاده از سیستم ساخت آزمون استاندارد ایجاد شده است نام آزمون:ضمن خدمت فرهنگیان-واژه های آسمانی-شماره2
  • نام آزمون:نام آزمون:ضمن خدمت فرهنگیان-واژه های آسمانی-شماره2
  • نام کتاب :ضمن خدمت واژه های آسمانی
  • تعداد سوال:20
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:10 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1396/5/10
  • پایان آزمون: بدون محدودیت