لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:Director
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:3دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:آزمون کاربر دایرکتور آذر94
تعداد سوال:10
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:ازمون کاربر دایرکتور
تعداد سوال:20
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:9دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد